سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه کاشان

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         

توجه:
قابل توجه :درصورتي که افزايش اعتبار کمتر از 100/000ريال انجام دهيد مبلغ فوق به عنوان جريمه از حساب شما کسر وبه حساب تغذيه ثبت نخواهد گرديد. 1394/6/10
1- توزيع صبحانه تا ساعت 8.30 ناهار 13.30و شام 20بوده و بعد از آن رزرو انجام شده باطل ميگردد

2- سلف صبحانه تمامي گروهها سلف 2 مي باشد. سلف عادي برادران 1 و سلف تاک 3 سلف عادي خواهران 2 و سلف تاک 4 مي باشد.

براي تعيين سلفها در سمت راست انتخاب غذا ستون سلف را که مربع صفر است بعد از انتخاب غذا با شماره سلف مربوطه تايپ نماييد.

3-رزرو غذا تا ساعت 14روز قبل بجز ايام تعطيل انجام ميگيرد


 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.268