سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه کاشان

 
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 

توجه:

1- توزيع صبحانه تا ساعت 8.30 ناهار 13.30و شام 20/30بوده و بعد از آن رزرو انجام شده باطل ميگردد

2- سلف صبحانه تمامي گروهها سلف 2 مي باشد. سلف عادي برادران 1 و سلف تاک 3 سلف عادي خواهران 2 و سلف تاک 4 مي باشد.

براي تعيين سلفها در سمت راست انتخاب غذا ستون سلف را که مربع صفر است بعد از انتخاب غذا با شماره سلف مربوطه تايپ نماييد.

3-رزرو غذا تا ساعت 14روز قبل بجز ايام تعطيل انجام ميگيرد

سحري در سيستم رزرو به عنوان (صبحانه روز بعد)كه با شام همزمان توزيع خواهد شد


 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.261