سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه کاشان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
 
 
   
         
توجه : توزيع صبحانه تا ساعت 8.30ناهار 13.30و شام 20/30بوده و بعد از آن رزرو انجام شده باطل مي باشد0 2 -سلف صبحانه تمامي گروهها سلف 2مي باشد0سلف عادي بردران 1و سلف تاک 3 سلف عادي خواهران 2 وسلف تاک 4 مي باشد 0 . براي تعيين سلفها در سمت راست انتخاب غذا ستون سلف را که مربع صفر است بعد از انتخاب غذاباشماره سلف مربوطه تايپ نماييد 0 3-رزرو غذا تا ساعت 14روز قبل بجز ايام تعطيل0
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.229